Marmara

MARMARA GEZİSİ:

Ülkemiz coğrafyasında görülmesi gerekli olan önemli bölgelerimizdendir. Marmara Bölgesi Edirne-Çanakkale-Bursa-Yalova il sınırları içerisindedir.

GEZİNİN ÖĞRENCİYE KAZANDIRDIKLARI

Bu gezimizde öğrencilerimiz dört ilimizin coğrafyasını görme ve dağları, nehirleri, gölleri, iklimi, bitki örtüsünü, ekonomideki yerini, başlıca geçim kaynaklarını, tarım ürünleri ve hayvancılık gibi konularda detaylı bilgiler edinmenin dışında, bölgenin eski tarihi özelliklerini, özellikle antik çağ döneminden izler taşıyan ören yerlerini yakından görüp onlar hakkında da bilgi edinme fırsatını bulacaklardır.

Öğrencilerimiz katıldıkları her turda arkadaşlarıyla olan diyaloglarını geliştirecek ve kendilerine olan güvenlerini kazanacaklardır.